top of page
endometriosis congress in Poland
aboutus2.jpg

KONFERENCJA

ENDOFORUM POLAND, TO PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT ENDOMETRIOZY W POLSCE.  

Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych w roku 2024 w ginekologii polskiej. 
Wśród zaproszonych 90. wykładowców, połowę stanowią wybitni eksperci z innych krajów. 
Planowany jest udział 500 uczestników - specjalistów polskich i zagranicznych, zainteresowanych i zajmujących się ENDOMETRIOZĄ.

Pierwsza konferencja dotycząca endometriozy w Polsce
ARNAUD WATTIEZ IN POLAND

ARNAUD WATTIEZ

EWA MILNEROWICZ- NABZDYK

EWA MILNEROWICZ-NABZDYK

Paweł Siekierski

PAWEŁ SIEKIERSKI

Dlaczego powstało ENDOFORUM POLAND 2024?

Konferencja jest odpowiedzią na ogromne potrzeby społeczne, jak również potrzeby edukacji środowiska medycznego w mnogich aspektach endometriozy -  choroby przewlekłej dotykającej blisko 2 miliony Polek, będącej przyczyną niepłodności, problemów zdrowotnych, psychologicznych, socjalnych, finansowych, a gdy nie rozpoznanej na czas - prowadzącej do  poważnych, trwałych skutków dla zdrowia kobiet, również kalectwa.

      Warto nadmienić, że po wielu latach starań chorujących kobiet, poprzez działania fundacji społecznych, jak również apeli zajmujących się endometriozą lekarzy, w dniu 8.03.2023 Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół d/s Endometriozy, który ma na celu ustalenie systemu leczenia i centrów referencyjnych zajmujących się pacjentkami chorymi na tę brzemienną w skutkach zdrowotnych i społecznych chorobę. Wśród ekspertów pracujących w Zespole  jest dr hab n.med. Ewa Milnerowicz - Nabzdyk, Prof UO, dr n.med. B. Paweł Siekierski, którzy będą przewodniczyć ENDOFORUM POLAND 2024.

Czyją inicjatywą jest ENDOFORUM POLAND?

Twórcami koncepcji są:  
 

  • dr hab n.med. Ewa Milnerowicz - Nabzdyk, Prof UO, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Opolu, ekspert MIS Academy, wykładowca i chair prowadząca wiele sesji na największej rangi konferencjach międzynarodowych - corocznych kongresach ESGE, Endo Dubai, ESGO i wielu innych. Tutor i instruktor licznych szkoleń międzynarodowych GESEA.

  • dr n.med. B. Paweł Siekierski, kierownik Kliniki Ginekologii Szpitala Medicover, Warszawa, ekspert MIS Academy, wykładowca i prowadzący na licznych kursach chirurgii małoinwazyjnej w ramach inicjatyw szkoleniowych ERBE, Aesculap, Medtronic4r w Polsce, który problemem leczenia endometriozy w Polsce zajmuje się od lat.

  • Stowarzyszeniem ENDOFORUM POLAND kieruje pani Monika Zielska – koordynatorka projektu i działaczka na rzecz kobiet chorujących na endometriozę. Zawodowo jest związana z działalnością kulturowa. Jako pełnomocnik Dyrektora Łazienek Królewskich w Warszawie współorganizowała kluczowe wydarzenia historyczno-kulturowe.

ENDOFORUM POLAND

spotkanie światowych autorytetów w sercu Europy

Głównym prowadzącym ENDOFORUM POLAND 2024 jest ekspert,  wizjoner i mistrz wielu pokoleń chirurgów małoinwazyjnych prof Arnaud Wattiez.

Wśród ekspertów zaproszonych do poprowadzenia sesji, prezentacji, operacji pokazowych oraz  wykładów są polscy specjaliści wybrani do pracy w zespole ministerialnym, jak również największe sławy i autorytety ze świata zajmujące się od wielu lat problematyką endometriozy. 

aboutus3.jpg

ENDOFORUM POLAND 2024 w skrócie:

W ramach konferencji planowane będą  transmisje z operacji na żywo - przeprowadzane przez największe autorytety w chirurgii endometriozy, wykłady plenarne z panelami dyskusyjnymi, warsztaty eksperckie z technik operacyjnych, znajomości anatomii operacyjnej, rodzajów energii, diagnostyki obrazowej i technik szycia laparoskopowego.

Planujemy interakcje lekarzy różnych specjalności  – ginekologów, ginekologów onkologów, chirurgów przewodu pokarmowego, chirurgów onkologów, torakochirurgów, urologów, rehabilitantów, dietetyków, anestezjologów, specjalistów leczenia trudno gojących się ran, żywienia, stomii i innych.

Ponadto, konferencja promując holistyczne podejście do leczenia otwarta jest na środowiska wspierające pacjentki – zaproszone są fundacje pacjenckie, zaangażowane media społecznościowe oraz same kobiety zmagające się z chorobą.

icons1.png

1. OPERACJE LIVE

nowoczesna, dynamiczna transmisja zabiegów operacyjnych prowadzonych przez najwyższej klasy operatorów z komentarzami prowadzących oraz
z reakcjami obserwatorów na żywo. Ulubione przez lekarzy operatorów sesje zawsze budzące największe emocje i pozwalające na kontakt uczeń-mistrz na miarę XXI wieku.  

icons3.png

2. WYKŁADY I PANELE DYSKUSYJNE

endometrioza to wyzwanie dla współczesnej medycyny
i nauki, zmieniające się dane i prowadzone nowe badania wymagają bieżącej aktualizacji wiedzy i omawiania
w gronie ekspertów.  Liczymy na ożywioną dyskusję i porównanie doświadczeń!

icons2.png

3. WARSZTATY I KURSY

prowadzone przez ekspertów praktyczne spotkania w małych grupach skupiają się
na konkretnych zagadnieniach.
Od anatomii miednicy mniejszej po doskonalenie technik szycia
i diagnostyki USG, każdemu dadzą okazję do potrenowania umiejętności i zadania pytań z codziennej praktyki klinicznej.

icons4.png

4. ENDOFORUM - DZIEŃ PACJENTEK

zapraszamy kobiety zmagające się z chorobą, organizacje pracujące na rzecz upowszechniania wiedzy o endometriozie oraz reprezentacje firm mogących pomóc
w leczeniu, żywieniu, łagodzeniu bólu oraz codziennych problemach pacjentek
z endometriozą.

Endometriosis Congress in Warsaw

Piękne i wyjątkowe miejsce obrad

Chcielibyśmy nadać temu wydarzeniu piękną oprawę, aby uczynić je wyjątkowym, dlatego wybrano Muzeum Pollin. Hotele dla prelegentów: hotel Verte w Warszawie i Mamaison Hotel Le Regina Warsaw

The first congress on endometriosis in Warsaw

Chcielibyśmy, aby ta konferencja, poza walorem edukacyjnym i możliwością wymiany doświadczeń, pomysłów i technik operacyjnych, była formą integracji społeczności, a także przybliżyła lekarzom
i pacjentkom temat leczenia endometriozy.

what is endometriosis
bottom of page