top of page
The first congress on endometriosis in Warsaw
bg2-02.jpg

Patient Day

Dzień  Pacjentek 25 Maja 2024 (Sobota)

Dzień dedykowany wyłącznie Pacjentkom, Pielęgniarkom i Fizjoterapeutkom i okazją

do spotkania się z liderami ośrodków zajmujących się endometriozą.

What is Patient Day?

Program będzie obejmował różnorodne dyskusje i sesje, m.in.

Patient Day

ENDOFORUM POLAND 2024 w skrócie:

W ramach konferencji planowane będą  transmisje z operacji na żywo - przeprowadzane przez największe autorytety w chirurgii endometriozy, wykłady plenarne z panelami dyskusyjnymi, warsztaty eksperckie z technik operacyjnych, znajomości anatomii operacyjnej, rodzajów energii, diagnostyki obrazowej i technik szycia laparoskopowego.
 

Planujemy interakcje lekarzy różnych specjalności  – ginekologów, ginekologów onkologów, chirurgów przewodu pokarmowego, chirurgów onkologów, torakochirurgów, urologów, rehabilitantów, dietetyków, anestezjologów, specjalistów leczenia trudno gojących się ran, żywienia, stomii i innych.

Ponadto, konferencja promując holistyczne podejście do leczenia otwarta jest na środowiska wspierające pacjentki – zaproszone są fundacje pacjenckie, zaangażowane media społecznościowe oraz same kobiety zmagające się z chorobą. 

Dzień I (22 Maja, 2024)

Day 1 Agenda-01.jpg

Program konferencji Dzień 1

Dzień 2 (23 Maja, 2024)

ENDO Forum_Program_May 15 Day 2-01.jpg

Program konferencji Dzień 2

Dzień 3 (24 Maja, 2024)

ENDO Forum_Program_May 15 Day 3-01.jpg

Program konferencji Dzień 3

Dzień 4 (25 Maja, 2024)

Day 4 Agenda-01.jpg

Program konferencji Dzień 4

**Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

endometriosis conference

Chcielibyśmy, aby ta konferencja, poza walorem edukacyjnym i możliwością wymiany doświadczeń, pomysłów i technik operacyjnych, była formą integracji społeczności, a także przybliżyła
lekarzom i pacjentkom temat leczenia endometriozy.

bottom of page